SIDE MENU
  Company   Business  
이너스텍 로고 HOME CONTACT US SITEMAP ENGLISH
 
 
  ý
 
 
   
   
   
   
   
  HOME > Business > Lighting control > Wireless Lighting Control 
  Wireless Lighting Control
 
Overview 중앙관제시스템 가로등  
  이너스텍 양방향 제어시스템의 특징 설명-CDMA를 이용한 제어감시
  시스템 구성품-가로등:중앙관제시스템,제어기,디밍제어기,선로감시기,등주감시기
   
̳ʽ ּ
ġȳ
중앙관제시스템 소개 가로등 제품 소개 - 등주디밍 제어기, 양방향 점멸기, 선로감시기, 등주감시기 등 보안등 제품 소개- 보안등 양방향 중계기, 보안등 양방향 점멸기, 디밍 제어기 등